Obsah

Späť

228/2017 Dohoda o spoločnom školskom obvode s obcou Lehnice

Uznesenie č. 228

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  schvaľuje dohodu o spoločnom školskom obvode s obcou Lehnice

 

  Celkový počet poslancov OZ:  7

 

  Počet prítomných poslancov OZ: 5

 

   Hlasovanie : 

   za: 5

   proti : 0

   zdržal sa: 0

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť