Obsah

Späť

229/2017 Cena vodného a stočného na rok 2018

Uznesenie č. 229

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  určuje cenu vodného a stočného na rok 2018 v pôvodných sumách, a to:

 

  cena vodného  :  0,4649 €/m3 + DPH

  cena stočného :  1,0500 €/m3 + DPH

 

 Celkový počet poslancov OZ:  7

 

 Počet prítomných poslancov OZ: 5

 

   Hlasovanie : 

   za: 5

   proti : 0

   zdržal sa: 0

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť