Obsah

Späť

23/2015 - Plán práce OZ na rok 2015

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 3: Plán práce OZ na rok 2015 

Uznesenie 23/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake :

 

 berie na vedomie plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2015 

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť