Obsah

Späť

232/2017 Informácie o prebiehajúcich žiadostiach o NFP

Uznesenie č. 232

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  berie na vedomie informácie o podaných žiadostiach o dotácie z NFP (PPA, SIEA,

  ENVIRONMENTÁLNY fond).

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť