Obsah

Späť

233/2018 - Návrhová komisia

Uznesenie č. 233

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

v o l í

 

a/ predsedu návrhovej  komisie :  Alenu Kosťovú

b/ členov komisie : Alexandra Hunku  a  Ing.Ladislava Kalinu

 

 

Celkový počet poslancov OZ: 7

 

Počet prítomných poslancov OZ: 4  /p.Ing. Varga a p. Szelle  ešte  neboli prítomní/

 

Hlasovanie : 

 za:4

 proti :0

 zdržal sa :  0                                

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť