Obsah

Späť

236/2018 - Komunitný plán obce na roky 2018 - 2022

 

Uznesenie č. 236

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  schvaľuje  komunitný plán obce  Veľká Paka na roky 2018-2022.

 

 

   Celkový počet poslancov OZ:  7

 

  Počet prítomných poslancov OZ: 6

 

 

   Hlasovanie : 

   za: 6

   proti : 0

   zdržal sa: 0

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť