Obsah

Späť

241/2018 - LSPP Šamorín - Rescue BH

Uznesenie č. 241

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  a/ súhlasí s návrhom Rescue BH na prevádzkovanie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej  

  služby, po termíne 30.06.2018.

 

  b/ súhlasí s výškou poplatkov 1€/obyvateľ.

 

   Celkový počet poslancov OZ:  7

 

  Počet prítomných poslancov OZ: 6

 

 

   Hlasovanie : 

   za: 6

   proti :0

   zdržal sa:0

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť