Obsah

Späť

243/2018 - Žiadosť obyvateľov Krížnej ulice

 

Uznesenie č. 243

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  a/ presúva  žiadosť vlastníkov Krížnej  ul. do  vyjadrenia Dopravného inšpektorátu

  ohľadom  bezpečnej  premávky  na danej ulici .

 

  Celkový počet poslancov OZ:  7

 

  Počet prítomných poslancov OZ: 6

 

 

   Hlasovanie : 

   za: 6

   proti :0

   zdržal sa:0

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť