Obsah

Späť

244/2018 - Návrhová komisia

 

Uznesenie č. 244

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

v o l í

 

a/ predsedu návrhovej  komisie :  Alenu Kosťovú

 

b/ členov komisie : Milana Žilinského a Štefana Szelleho

 

Celkový počet poslancov OZ: 7

 

Počet prítomných poslancov OZ: 5

 

Hlasovanie : 

 za:5

 proti :0

 zdržal sa : 0                                 

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť