Obsah

Späť

25/2015 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2015

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 5: Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2015

Uznesenie 25/2015

Znenie uznesenia

 berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2015

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť