Obsah

Späť

27/2015 - Investičný plán obce na roky 2015 -2017

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 7: Investičný plán obce na roky 2015 -2017

Uznesenie 27/2015

Znenie uznesenia

schvaľuje investičný  plán  obce na roky 2015 -2017  

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť