Obsah

Späť

29/2015 - Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve 12 BJ STRESTAV, s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 9: Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve 12 BJ STRESTAV, s.r.o.

Uznesenie 29/2015

Znenie uznesenia

schvaľuje  Dodatok č. 1 ku Kúpnej  zmluve  č. 1813 – NB  s firmou  STRESTAV, s.r.o. so sídlom Gruzínska 36  , 851 02 Bratislava

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť