Obsah

Späť

32/2015 - Plnenie vlastných uznesení

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 3: Kontrola plnenia vlastných uznesení

Uznesenie 32/2015: Plnenie vlastných uznesení

Vyvesené: 28. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť