Obsah

Späť

34/2015 - Správa o plnení rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 5: Správa o plnení rozpočtu na rok 2014 

Uznesenie 34/2015: Správa o plnení rozpočtu

Vyvesené: 28. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť