Obsah

Späť

35/2015 - Záverečný účet obce za rok 2014

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 6: Záverečný účet obce za rok 2014 

Uznesenie 35/2015: Záverečný účet obce za rok 2014

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Neprítomný: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 28. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť