Obsah

Späť

36/2015 - Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej kontrole č.1/2015

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 7: Správa hlavnej kontrolórky obce k vykonanej kontrole

Uznesenie 36/2015: Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej kontrole č.1/2015

Vyvesené: 28. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť