Obsah

Späť

4/2015 - Určenie sobášiaceho poslanca

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 4: Určenie sobášiaceho poslanca

Uznesenie 4/2015

Znenie uznesenia

 

             Určuje   za sobášiacich poslancov Alenu Kosťovú , Štefana Szelleho  ,

                                                                               Milana Žilinského

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť