Obsah

Späť

40/2015 - Žiadosť p.Michala Urbana - preložená

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 12: a/Žiadosť pána Michala Urbana o natiahnutie asfaltu /betónu/ na prístupovú cestu

Uznesenie 40/2015: Žiadosť p.Michala Urbana - preložená

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Neprítomný: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 28. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť