Obsah

Späť

47/2015 - Návrhová komisia

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.06.2015
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 47/2015: Návrhová komisia

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť