Obsah

Späť

48/2015 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.06.2015
Bod č. 3: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka

Uznesenie 48/2015: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť