Obsah

Späť

49/2015 - Zmena rokovacieho poriadku obce Veľká Paka

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.06.2015
Bod č. 4: Zmena rokovacieho poriadku obce Veľká Paka

Uznesenie 49/2015: Zmena rokovacieho poriadku obce Veľká Paka

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť