Obsah

Späť

5/2015 - Návrh na určenie mesačného platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 5: Návrh na určenie mesačného platu starostu obce

Uznesenie 5/2015

Znenie uznesenia

              1. určuje

 

             v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových        

              pomeroch   starostov obcí a primátorov miest v znení  neskorších predpisov

              v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred

              voľbami mesačný plat starostu Ivana Seňana  vo  výške  1 359,60 Eur

 

             2. berie na vedomie požiadavku starostu  Ivana Seňana , že ustupuje od

navýšenia platu a plat sa mu bude vyplácať  v súlade so zákonom NR SR č.       253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  pomeroch   starostov obcí a primátorov miest v znení  neskorších predpisov   v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred  voľbami

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť