Obsah

Späť

51/2015 - Kontrola plnenia vlastných uznesení

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. 3: Kontrola plnenia vlastných uznesení

Uznesenie 51/2015

Znenie uznesenia

 a/   Žiadosť pána Petra Špirocha o spevnenie prístupovej cesty – Obecný úrad poskytne bezodplatne asfaltovú drť, ktorú môže pán Špiroch využiť na spevnenie cesty na vlastné náklady.

 

 b/   Žiadosť pána Michala Urbana o natiahnutie asfaltu /betónu/ na prístupovú cestu – Obecný úrad poskytne bezodplatne asfaltovú drť, ktorú môže pán Urban využiť na spevnenie cesty na vl. náklady.

 

 c/   Žiadosť  pána  Jozefa Jurányiho o finančný príspevok na oplotenie v uličke – Obecný úrad prispeje pánovi Jurányimu na nákup pletiva, s tým, že pán Jurányi si pletivo namontuje na vlastné náklady.

 

 d/   Žiadosť pani  Rozálie Tomovičovej o majetkovoprávne usporiadanie  pozemku – Obecný úrad prisľúbil  majetkovoprávne usporiadanie po vypracovaní geometrického plánu, cena bude stanovená OZ.

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť