Obsah

Späť

53/2015 - Zmena zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľká Paka

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. 5: Zmena zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľká Paka

Uznesenie 53/2015

Znenie uznesenia

schvaľuje zmenu zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľká Paka s prihliadnutím na kolektívnu zmluvu so zamestnancami (predložil starosta obce).

 

  Hlasovanie : 

  za: 5

  proti : 0

  zdržal sa : 0 

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť