Obsah

Späť

55/2015 - Smernica č.2/2015 -evidovanie , odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. 7: Smernica č.2/2015 -evidovanie , odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku

Uznesenie 55/2015

Znenie uznesenia

schvaľuje  Smernicu č. 2/2015  -   Evidovanie, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku (predložil Štefan Szelle)

 

Hlasovanie : 

za: 5

proti : 0

zdržal sa : 0 

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť