Obsah

Späť

56/2015 - Program odpadového hospodárstva ZOHŽO v OH so sídlom v Šamoríne

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. a: Program odpadového hospodárstva ZOHŽO v OH so sídlom v Šamoríne

Uznesenie 56/2015

Znenie uznesenia

berie na vedomie Program odpadového hospodárstva  ZOHŽO v OH so sídlom v Šamoríne.

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť