Obsah

Späť

60/2015 - Zmena projektu kúrenia ZŠ a MŠ

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. e: Zmena projektu kúrenia ZŠ a MŠ

Uznesenie 60/2015

Znenie uznesenia

poveruje starostu obce o vypracovanie cenovej ponuky na zabezpečenie teplej vody v sociálnych zariadeniach ZŠ a MŠ formou elektrických bojlerov a TÚV.

 

Hlasovanie : 

za: 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť