Obsah

Späť

61/2015 - Rozšírenie živnosti obce

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. f: Rozšírenie živnosti obce

Uznesenie 61/2015

Znenie uznesenia

poveruje starostu obce na rozšírenie živnosti OÚ vo Veľkej Pake o Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

 

Hlasovanie : 

za: 4

proti : 1

zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 4 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Proti: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť