Obsah

Späť

62/2015 - Žiadosť MUDr. Alexandru Vargu

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. g: Žiadosť MUDr. Alexandru Vargu

Uznesenie 62/2015

Znenie uznesenia

poveruje starostu obce na zadanie verejného obstarávania na oplotenie školy (pravá strana od 12BJ) a zároveň o vyžiadanie cenovej ponuky na výmenu jestvujúceho oplotenia.

Žiadosť sa prideľuje stavebnej komisii na posúdenie o čom bude pán Varga vyrozumený.

 

Hlasovanie : 

za: 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť