Obsah

Späť

63/2015 - Ponuka p. Marty Plajerovej

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. h: Ponuka p. Marty Plajerovej

Uznesenie 63/2015

Znenie uznesenia

zamieta ponuku pani Marty Plajerovej. 

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť