Obsah

Späť

64/2015 - Návrh na opravu komunikácie vo Veľkej a v Čukárskej Pake

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. i: Návrh na opravu komunikácie vo Veľkej a v Čukárskej Pake

Uznesenie 64/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

poveruje starostu obce na prizvanie odborníka (zároveň okolitých bývajúcich občanov obce) na posúdenie najlepšieho riešenia opravy komunikácie smerom na skládku, a po dohode vyhlásiť verejné obstarávanie na opravu tejto komunikácie. Zároveň vyhlásiť VO na opravu komunikácie pred pohostinstvom a smerom k bytovkám.

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť