Obsah

Späť

7/2015 - Prístupové cesty R7

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 7: Prístupové cesty R7

Uznesenie 7/2015

Znenie uznesenia

nesúhlasí  prevzatím prístupových komunikácií  pri výstavbe Rýchlostnej cesty

             R7    Dunajská Lužná – Holice do svojej  správy.

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Proti: Ivan Seňan starší
  • Proti: Alena Kosťová
  • Proti: Alexander Hunka
  • Proti: Ladislav Kalina
  • Proti: Milan Žilinský
  • Proti: Štefan Szelle
  • Proti: Július Varga

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť