Obsah

Späť

81/2015 - Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.11.2015
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 81/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

  volí:

 

     a) predsedu návrhovej komisie: Alena Kosťová

 

     b) členov komisie: Milan Žilinský, Alexander Hunka

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 23. 11. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť