Obsah

Späť

90/2015 - Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 7: Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016 

Uznesenie 90/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016.

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť