Obsah

Späť

92/2015 - Zmena - prevod rozpočtu obce 2015 (verejné osvetlenie)

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 9: Zmena - prevod rozpočtu obce 2015 (verejné osvetlenie)

Uznesenie 92/2015

Znenie uznesenia

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015.

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť