Obsah

Späť

98/2015 - Žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku –Grace

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. e: Žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku –Grace

Uznesenie 98/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

prekladá žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku pre zdravotne a telesne postihnutých s trvalým bydliskom vo Veľkej Pake ,  s tým , že do žiadosti doplnia počet oprávnených občanov.

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť