Obsah

Späť

15.03.2016 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č.13/2016

Prílohy:
13/2016 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.03.2016
13/2016 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 15.03.2016

 

Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
 
Uznesenie 118/2016
 
 
3. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na SIEA-,,Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,,
 
Uznesenie 119/2016
 
 
4. Návrh uznesenia
 
 
5. Záver
Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Milan Žilinský

Vyvesené: 15. 3. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť