Obsah

Späť

15.06.2015 - Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva 5/2015

Prílohy:
5/2015 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 15.06.2015
5/2015- Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.06.2015
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Veľká Paka

 

Otvorenie mimoriadneho zastupiteľstva
Predkladateľ: Starosta obce
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
Predkladateľ: Starosta obce
 
Uznesenie 47/2015: Návrhová komisia
 
 
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka
Predkladateľ: Starosta obce
 
Uznesenie 48/2015: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka
 
 
4. Zmena rokovacieho poriadku obce Veľká Paka
Predkladateľ: Starosta obce
 
Uznesenie 49/2015: Zmena rokovacieho poriadku obce Veľká Paka
 
 
5. Návrh uznesenia
 
 
6. Záver

 

Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Ladislav Kalina
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Július Varga
Neprítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Milan Žilinský

Vyvesené: 15. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť