Obsah

Späť

17.09.2015 - Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva 7/2015 - bolo zrušené

zasadnutie bolo zrušené
Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
 
 
3. Návrh zámennej zmluvy p. Rozália Tomovičová
 
 
4. Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.
 
 
5. Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s.
 
 
6. Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake
 
 
7. Návrh uznesenia
 
 
8. Záver

Vyvesené: 17. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť