Obsah

Späť

23.11.2015 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č.10/2015

Prílohy:
10/2015 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.11.2015
10/2015-Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.11.2015

Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
 
Uznesenie 81/2015
 
 
3. Verejné osvetlenie
 
Uznesenie 82/2015
 
 
 
4. Zriadenie vecného bremena prístupu pre spoločnosť STRESTAV , s.r.o. na p.č. 44/2 v katastrálnom území Veľká Paka - 12BJ
 
Uznesenie 83/2015
 
 
5. Vypracovanie PD v stupni – na realizáciu „výstavby a rekonštrukcií chodníkov pre peších v obci Veľká Paka“
 
Uznesenie 84/2015
 
6. Návrhy uznesení
 
 
7. Záver

 

Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Milan Žilinský
Neprítomné osoby:
  • Ladislav Kalina
  • Július Varga

 

Vyvesené: 23. 11. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť