Obsah

Späť

24.05.2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7/2011

  • schválený trativod podľa návrhu p. Kalinu
  • zriadenie exekučného záložného práva voči spoločnosti Triada, s. r. o.
  • návrh nájomnej zmluvy na prenájom obecných nájomných bytov
  • prevádzka materskej školy počas prázdnin
  • sprístupnenie cesty k poľnohospodárskym pozemkom orezaním konárov zo stromov
  • predaj časti pozemku cesty p. č. 164
  • prejednávanie záverečného účtu
  • cenník inzercie a reklamy na obecnej internetovej stránke
  • správa o opatreniach súvisiacich s dodržaním VZN obce o užívaní verejných priestranstiev


Prílohy:
Uznesenie zo zasadnutie OZ dňa 24.05.2011
07/2011 - Zapisnica zo zasadnutia OZ dňa 24.05.2011

Vyvesené: 24. 5. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť