Obsah

Späť

27.01.2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2/2011

  • úpravy Rokovacieho poriadku
  • stála komisia pre verejné obstarávanie
  • sobášiaci poslanec
  • zaradenie členov do komisií
  • aktualizovanie Štatútu obce Veľká Paka
  • VOS pre novú webovú stránku
  • zoznam dodávateľov tovarov pre obec
  • VZN o parametroch inžinierskych sietí
  • VOS na dobudovanie kanalizácie


Prílohy:
Uznesenie zo zasadnutia
02/2011 - Zapisnica zo zasadnutia OZ dňa 27.01.2011

Vyvesené: 27. 1. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť