Obsah

Späť

27.12.2010 - Ustanovujúce zasadnutie OZ 1/2010

  • výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
  • zriadenie komisií
  • voľba predsedov komisií
  • termín voľby hlavného kontrolóra obce


Prílohy:
Uznesenie zo zasadnutia
01/2011 - Zapisnica zo zasadnutia OZ dňa 27.12.2010

Vyvesené: 27. 12. 2010

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť