Obsah

Späť

28.02.2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva 3/2011

  • pozvánka na deň obce Vaskút
  • voľba zástupcu obce
  • voľba hlavného kontrolóra
  • úprava Rokovacieho poriadku
  • výberové konanie na obecnú webstránku + administrátor stránky
  • súhlas so zápisom do kroniky
  • uplatňovanie dane za užívanie verejného priestranstva


Prílohy:
Uznesenie zo zasadnutia
03/2011 - Zapisnica zo zasadnutia OZ dňa 28.02.2011

Vyvesené: 28. 2. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť