Obsah

Späť

28.03.2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva 5/2011

  • odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu
  • rámcový programový rozpočet obce na roky 2012-2013
  • spustenie novej webovej stránky obce
  • rozpočet obce Veľká Paka na rok 2011
  • dočasné premiestnenie zberného dvora
  • verejné konanie na výmenu okien

 

 


Prílohy:
Uznesenie zo zasadnutia
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu - 2011 
Rozpočet obce 2011 a programový rozpočet na roky 2012-2013

05/2011 - Zapisnica zo zasadnutia OZ dňa 24.03.2011

 

Vyvesené: 28. 3. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť