Obsah

Späť

28.04.2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6/2011

  • správa hlavnej kontrolórky
  • schválený Štatút obce + VZN Prevádzkový poriadok cintorína
  • zmluva s JUDr. Martinom VOZÁROM advokátom (TRIADA)
  • odtok vody pred p. Jendekom


Prílohy:
Uznesenie zo zasadnutie OZ dňa 28.04.2011
06/2011 - Zapisnica zo zasadnutia OZ dňa 28.04.2011

Vyvesené: 28. 4. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť