Obsah

Späť

29.01.2015 -Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2/2015

Prílohy:
2/2015 - Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 29.01.2015
2/2015 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.01.2015
Príloha k zápisnici č. 2/2015

 

Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
Predkladateľ: Ivan Seňan , starosta
 
Uznesenie 15/2015
 
 
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Predkladateľ: Ivan Seňan, starosta
 
Uznesenie 16/2015
 
 
4. Poverenie zástupcu starostu
Predkladateľ: Ivan Seňan , starosta
 
Uznesenie 17/2015
 
5. Zaradenie do územia pôsobnosti MAS – Agroprameň
Predkladateľ: Ivan Seňan, starosta
 
Uznesenie 18/2015
 
 
6. Upozornenie hlavného kontrolóra na hrubé zanedbávanie povinností
Predkladateľ: Milan Žilinský
 
Uznesenie 19/2015
 
 
7. Rôzne-Úhrada sumy 5 943,75 € - vrátenie neuznaných výdavkov z projektu ,,Učiaci sa región,,
Predkladateľ: Ivan Seňan , starosta
 
Uznesenie 20/2015
 
 
8. Diskusia
 
 
9. Návrh uznesenia
 
 
10. Záver

 

Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Július Varga
  • Milan Žilinský

 

Vyvesené: 29. 1. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť