Obsah

Späť

Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020.

Vyvesené: 29. 11. 2017

Dátum zvesenia: 15. 12. 2017

Zodpovedá: starosta

Späť