Obsah

Späť

Návrh VZN č. 1/2017 - Zmeny a doplnky ÚPN č. 02/2016.

Vyvesené: 12. 6. 2017

Dátum zvesenia: 14. 7. 2017

Zodpovedá: OÚ Veľká Paka

Späť