Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 20/2018

Oznámenie o zámere: „Zariadenie na zber a zhodnocovanie stavebných odpadov“

Vyvesené: 22. 1. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Zodpovedá: Ivan Seňan

Späť